Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області

Бухгалтерія

Головний бухгалтер відділу
 
 
 Бойчин Мирослава Зиновіївна
Посадові обов’язки головного бухгалтера:
 1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку і контроль за використанням коштів, товарно-матеріальних цінностей, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік там фінансову звітність в Україні».
 2. Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
 3. Здійснює загальне керівництво роботою, визначає посадові обов’язки працівників централізованої бухгалтерії (Додаток 3), відповідає за організацію роботи і постановку бухгалтерського обліку.
 4. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності установи користувачам в установлені терміни.
 5. Здійснює заходи щодо надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів установи.
 6. Несе відповідальність за своєчасне нарахування заробітної плати згідно з діючими нормативно-правовими актами.
 7. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи, оформленні матеріалів.
 8. Забезпечує підготовку необхідних документів по формуванню бюджету відділу освіти.
 9. Забезпечує перерахування коштів та проведення розрахунків з кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.
 10. Здійснює контроль за веденням касових операцій, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 11. Виконує інші доручення.

Заступник головного бухгалтера
Ковач Марія Войтехівна
Посадові обов’язки заступника головного бухгалтера:
 1. Веде аналітичний облік касових та фактичних видатків в розрізі і по установах, забезпечує надання установам допомоги по оприлюдненні інформації.
 2. Веде поточні рахунки та розрахунки 22, 631, 641, 651, 66.
 3. Складає згідно з інструкцією звіти: про виконання загального фонду кошторису установ, про фінансові зобов’язання бюджетних установ, про виконання спеціального фонду кошторису установ, про заборгованість бюджетних установ: форма № 2д, № 2м, форма № 4-1д, № 4-м, форма № 4-2д, № 42м, форма 4-3д, 4-3м, форма № 7д, № 7м.
 4. Складає звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Ф4-ФСС з ТВП.
 5. Складає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, звіт про здійснення державних закупівель.
 6. Забезпечує підготовку оброблених документів регістрів і звітності для збереження їх протягом встановленого терміну.
 7. Приймає участь у інвентаризації, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки та псуванні.
 8. Перевіряє стан бухгалтерського обліку, готує дані для включення їх до фінансової звітності.
 9. Виконує інші доручення.

Економіст
Голіба Валерія Юріївна

Посадові обов’язки економіста:

 1. Складає тарифікаційні списки установ освіти, слідкує за правильним встановленням кількості годин відповідно до навчального плану, стажу роботи, тарифних ставок.
 2. Складає зведені тарифікаційні списки по установах освіти.
 3. Розробляє мережу наповнюваності класів, груп по установах освіти.
 4. Складає типові штатні розписи по установах освіти і доводить їх до відома керівників.
 5. Розробляє бюджет по всіх установах освіти району по видах економічної класифікації.
 6. Складає кошториси витрат і розрахунки до них, аналізує виконання кошторисних призначень.
 7. Складає довідки про зміни річного та помісячного розпису асигнувань бюджету.
 8. Складає та контролює звітність до органу статистики згідно з бухгалтерськими даними по формах, призначених Управлінням статистики в Закарпатській області.
 9. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи.
 10. Своєчасно проводить розрахунки, виникаючі в процесі виконання бюджету.
 11. Виконує інші доручення.

Група обліку заробітної плати відділу освіти


Керівник групи обліку заробітної плати

 Луговська Алла Іванівна

Посадові обов’язки керівника групи обліку заробітної плати:

 1. Складає тарифікаційні списки закладів загальної середньої освіти району.
 2. Слідкує та перевіряє правильність розрахунків, зроблених в тарифікаційних списках при встановленні заробітної плати.
 3. Перевіряє правильність нарахування заробітної плати, листків непрацездатності, допомоги на поховання.
 4. Нараховує заробітну плату працівникам Ганьковицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, Сусківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, Пасіцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, Тибавської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, Свалявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Свалявської районної ради, Керецьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, Дусинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, дитячо-юнацька спортивна школа Свалявської районної ради Закарпатської області.
 5. Слідкує за оформленням у карточці-справці на заробітну плату всіх реквізитів.
 6. Складає меморіальний ордер №5.
 7. Відповідає за правильність видачі довідок про доходи.
 8. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні документи та інструкції.
 9. Виконує інші доручення.

 

Стесович Жанна Войтехівна

Посадові обов’язки спеціаліста групи обліку заробітної плати відділу освіти:

 1. Нараховує зарплату, лікарняні листки непрацездатності працівникам закладів загальної середньої освіти: Свалявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Свалявської районної ради, Березниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, Стройненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, Росошанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, Сасівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, Голубинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області,  Маломартинківський навчально-виховний комплекс Свалявської районної ради Закарпатської області.
 2. Складає тарифікаційні списки загальноосвітніх установ району.
 3. Слідкує за достовірними даними, прийнятими від керівників установ про підтвердження категорій згідно атестаційних списків.
 4. Перевіряє правильність записів в тарифікаційних  списках: стаж роботи, освіта, звання, правильне встановлення вислуги років відповідно до стажу роботи.
 5. Правильно встановлює тарифні оклади, з яких нараховується заробітна плата за години, класне керівництво, перевірку зошитів, завідування майстернями, кабінетами, ділянками, за позакласну роботу, за бібліотечну роботу.
 6. Нараховує заробітну плату згідно табелів виходу на роботу та наказів про зміни.
 7. Перевіряє та звіряє журнали заміни, гурткової роботи з табелями поданими установами для нарахування зарплати.
 8. Оформляє карточки-справки для нарахування зарплати, заповнює всі реквізити: призначення, освіта, стаж роботи, звання, посадовий оклад і  зміни в зарплаті на протязі року.
 9. Дотримується відповідно до інструкцій всіх утримань та нарахувань до фондів, ПДФО, військового збору.
 10. Виписують довідки про доходи на вимогу працівників.
 11. Відповідають за достовірність даних представлених по вимозі.
 12. Відповідають та зберігають документи по зарплаті, які знаходяться в архіві.
 13.  Постійно вивчають нормативно-методичні документи та інструкції.
 14.  Виконує інші доручення.

 


 

Гутник Оксана Петріівна 

 

Посадові обов’язки спеціаліста групи обліку заробітної плати:

1. Складає звіт до ДПІ-1 ДФ (квартальний), звіт про суми нарахованої зарплати працівників ЄСВ (місячний).

2. Постійно вивчає нормативно-методичні документи та інструкції.

3. Контролює подання заявок до ФССТВП.

4. Виконує інші доручення.


 

Фотул Едіта Сергіївна

Посадові обов’язки спеціаліста групи обліку заробітної плати відділу освіти:

 1. Нараховує зарплату, лікарняні листки непрацездатності працівникам закладів дошкільної освіти: Березниківський, Стройнський, Сасівський, Голубинський, Керецьківський, Неліпинський, Ганьковицький, Сусківський, Пасіцький, Голубинський дошкільні навчальні заклади, Свалявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Свалявської районної ради Закарпатської області, Свалявська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 Свалявської районної ради Закарпатської області, Свалявська загальноосвітня школа І ступенія №5 Свалявської районної ради Закарпатської області, Свалявська загальноосвітня школа І ступеня №6 Свалявської районної ради Закарпатської області, Плавянська загальноосвітня школа І ступеня  Свалявської районної ради Закарпатської області, Черниківська загальноосвітня школа І ступеня  Свалявської районної ради Закарпатської області, Будинок школярів, ЦБ, ЦГО, РМК відділу освіти.
 2. Складає тарифікаційні списки закладів дошкільної освіти району.
 3. Слідкує за достовірними даними, прийнятими від керівників установ про підтвердження категорій згідно атестаційних списків.
 4. Перевіряє правильність записів в тарифікаційних списках: стаж роботи, освіта, звання, правильне встановлення вислуги років відповідно до стажу роботи.
 5. Правильно встановлює тарифні оклади, з яких нараховується заробітна плата за відпрацьовані години.
 6. Нараховує заробітну плату згідно табелів виходу на роботу та наказів про зміни.
 7. Складає звіт до ДПІ-1 ДФ (квартальний), звіт про суми нарахованої зарплати працівників ЄСВ (місячний).
 8. Оформляє картки-справки для нарахування зарплати, заповнює всі реквізити: призначення, освіта, стаж роботи, звання, посадовий оклад і  зміни в зарплаті на протязі року.
 9. Дотримується відповідно до інструкцій всіх утримань та нарахувань до фондів, ПДФО, військового збору.
 10. Виписує довідки про доходи на вимогу працівників.
 11. Відповідає за достовірність даних представлених по вимозі.
 12. Відповідає та зберігає документи по зарплаті, які знаходяться в архіві.
 13. Постійно вивчає нормативно-методичні документи та інструкції.
 14. Виконує інші доручення.

 

 

 

 

 


Група обліку основних засобів, матеріальних цінностей


  

Крижанівська Неля Равиліївна

 

Посадові обов’язки спеціаліста групи обліку основних засобів, матеріальних цінностей:

 1. Дотримується правил обліку документообігу.
 2. Проводить інвентаризацію по всіх установах освіти району.
 3. Веде в повному обсязі необоротних активів, запасів, коштів.
 4. Забезпечує повне та достовірне відображення інформацій, що міститься у прийнятих до обліку документах.
 5. Веде меморіальні ордери № 9, № 13, № 17.
 6. Систематизує інформацію, відображену в документах, прийнятих від керівників установ.
 7. Здійснює накопичення та узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, інших нематеріальних активів, знос необоротних активів, рух виробничих запасів.
 8. Перевіряє меморіальні ордери працівників групи на наявність помилок, уточнює проводки з головним бухгалтером.
 9. Проводить оформлення документів на одержання основних засобів матеріально-відповідальним особам закладів освіти.
 10. Веде облік у розрізі установ.
 11. Виконує інші доручення.

Молнар Мирослава Михайлівна

Посадові обов’язки спеціаліста групи обліку матеріальних цінностей:

 1. Здійснює накопичення та узагальнення інформації по продуктах харчування.
 2. Перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом.
 3. Виводить підсумки цифрової інформації у документах.
 4. Відповідає за правильне оформлення накладних та «меню», підписи в них.
 5. Проводять звірки залишків  по матеріальних цінностях та продуктах харчування з матеріально-відповідальними особам, складають меморіальні ордери №11, 12.
 6. Проводять звірки залишків по книгах обліку з «журналом-головна».
 7. Беруть участь у проведенні інвентаризації.
 8. Слідкують за збереженням майна, раціонального та ефективного використання матеріальних ресурсів.
 9. Постійно знайомляться та вивчають нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку.
 10. Виконує інші доручення.

 

 

Кішкаш Мирослава Володимирівна

Посадові обов’язки спеціаліста групи обліку матеріальних цінностей:

 1. Відповідає за наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі установи.
 2. Здійснює операції, пов’язані з прийманням та видаванням готівкових грошових коштів через касу.
 3. Здійснює записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом у день їх надходження або видання, перевіряє наявність підпису керівника і головного бухгалтера на всіх документах, пов’язаних з видачою, прийманням грошових коштів, щоденно виводить залишок коштів у касі.
 4. Складає меморіальні ордери №1, №8.
 5. Відповідає за правильне оформлення авансових звітів та підписів на них.
 6. Веде журнал обліку з підзвітними особами.
 7. Відповідає за роботу в казначейській програмі, щоденно забезпечує надходження виписок про рух грошових коштів на рахунках Держказначейства.
 8. Веде облік юридичних зобов’язань з контрагентами, відповідає за правильне оформлення банківських документів.
 9. Проводить звірки залишків по книгах обліку з «журналом-головна».
 10. Бере участь у проведенні інвентаризації.
 11. Слідкує за збереженням майна, раціонального та ефективного використання матеріальних ресурсів.
 12. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку.
 13. Виконує інші доручення.

Лоскоріх Оксана Василівна

Посадові обов’язки спеціаліста групи обліку матеріальних цінностей:

 1. Веде облік договорів з контрагентами, заносить дані в е-дата та в систему обліку договірних зобов’язань «Прозоро», слідкує за тендерною документацією по держзакупівлях.
 2. Готує документацію по договірних документах для підпису керівнику установи.
 3. Проводить видачу матеріалів зі складу матеріально-відповідальним особам  закладів освіти.
 4. Проводить звірки залишків по книгах обліку з «журналом-головна».
 5. Бере участь у проведенні інвентаризації.
 6. Виконує інші доручення.

Островка Інна Володимирівна

Посадові обов’язки спеціаліста групи обліку матеріальних цінностей:

 1. Здійснює накопичення та узагальнення інформації по продуктах харчування.
 2. Проводить нарахування батьківської плати за харчування дітей в навчальних закладах, слідкує за правильністю відображення пільгових категорій дітей, що харчуються за рахунок бюджетних коштів.
 3. Проводять звірки залишків  по матеріальних цінностях та продуктах харчування з матеріально-відповідальними особам, складають меморіальні ордери №11, 12.
 4. Проводять звірки залишків по книгах обліку з «журналом-головна».
 5. Бере участь у проведенні інвентаризації.
 6. Слідкує за збереженням майна, раціонального та ефективного використання матеріальних ресурсів.
 7. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку.
 8. Виконує інші доручення.

 

Цанько Валерія Михайлівна

 

Посадові обов’язки спеціаліста групи обліку  матеріальних цінностей:

1. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

2. Забезпечує підготовку оброблених документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом установленого терміну.

3. Складає меморіальні ордере банківських документів №2, №3 по всіх функціях.

4. Складає меморіальні ордери №6, №6а згідно актів виконаних робіт та накладних, меморіальні ордери №14.

5. Прововдить звірки залишків по книгах обліку з "журналом-головна".

6. Бере участь у проведенні інвентарізації.

7. Слідкує за збереженням майна, раціонального та ефективного використання матеріальних ресурсів.

8.  Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку.

9. Виконує інші доручення.


 

Попович Аліна Михайлівна

Посадові обов’язки спеціаліста групи обліку  матеріальних цінностей:

1. Веде в повному обсязі  розрахунки з дебіторами та кредиторами.

2. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює її форми, які грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

3. Веде облік енергоносіїв з орендарями, своєчасний і повний розрахунок, проводить щоквартальні звірки з дкбіторами та кредиторами.

4. Проводить звірки залишків по книгах обліку з "журналом-головна".

5. Бере участь у проведенні інвентаризації.

6. Слідкує за збереженням майна, раціонального та ефективного використання матеріальних ресурсів.

7. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку.

8. Виконує інші доручення.