Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області

Група централізованого забезпечення шкіл

Софілканич Михайло Йосипович, начальник

Функціональні обов’язки начальника групи централізованого господарського обслуговування:

 1. Здійснює керівництво роботою групи ЦГО та визначає посадові обв’язки їх працівників.
 2. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
 3. Відповідає за підготовку заявок на виділення навчальним закладам лімітів на електроенергію, газ, вугілля, дрова.
 4. Відповідає за роботу котелень і підготовку їх до роботи в опалювальний період.
 5. Погоджує з керівниками закладів загальної середньої та позашкільної освіти кошторисів та актів виконаних робіт.
 6. Готує і подає звітність про матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів району.
 7. Здійснює централізоване господарське обслуговування відділу освіти, закладів освіти району в межах своєї компетенції.
 8. Здійснює заходи по зміцненню навчальної, матеріально-технічної бази відділу освіти, закладів освіти в межах своєї компетенції.
 9. Бере участь у розробці річних та перспективних планів ремонтних робіт об’єктів та споруд закладів освіти, вивчає потребу закладів і розробляє плани забезпечення навчально-наочними посібниками, меблями, інвентарем, обладнанням, паливом, пальним, ремонтними і будівельними матеріалами, забезпечує їх доставку.
 10. Бере участь у контролі за експлуатацією: будівель, об’єктів, опалювальних систем, систем водопостачання, котелень, систем енергопостачання закладів освіти району.
 11. Бере участь у розробці заходів та організації роботи з підготовки закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.
 12. Готує проект наказів, матеріали з питань господарської діяльності відділу та закладів освіти району.
 13. Бере участь у контролі за технічним станом устаткування, установленого у закладах освіти (котельні, кухонне обладнання, верстати, механізми, інструменти).
 14. Бере участь у проведенні прийомки закладів освіти району перед початком нового навчального року.
 15. Постійно підвищує власний технічний рівень.
 16. Контролює дотримання норм і правил з охорони праці, пожежної та електробезпеки у відділі освіти, закладах освіти району.
 17. Виконує інші доручення.

 


Токар Тетяна Іванівна

Функціональні обов’язки юриста відділу освіти райдержадміністрації:

 1. Здійснює роботу для забезпечення додержання законності в діяльності відділу освіти та захист його правових інтересів;
 2. Здійснює правову експертизу наказів, інструкцій, положень та інших документів відділу освіти, за необхідності візує їх, а також бере участь у їх підготовці;
 3. Здійснює підготовку юридичних довідок і висновків з питань діяльності відділу освіти;
 4. Представляє інтереси відділу освіти в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах усіх інстанцій;
 5. Надає юридичні консультації працівникам відділу освіти;
 6. Координує роботу відділу з питань комунікацій та звернень громадян;
 7. Визначає перелік необхідних документів для надання юридичних послуг;
 8. Здійснює надання юридичних послуг на своєму робочому місті;
 9. Здійснює моніторинг законодавства та повідомляє начальника та працівників відділу освіти про всі зміни в законодавстві, які стосуються їхньої діяльності;
 10. Є особою з п роведення процедури закупівель та складання, затвердження відповідних документів з питань публічн их закупівель;

 11. Виконує повноваження уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції;

 12. Здійснює інші обов’язки в межах своєї компетенції за дорученням начальника.
 13. Відповідає за роботу сайту відділу освіти.