Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області

Група централізованого забезпечення шкіл

Софілканич Михайло Йосипович, начальник

Функціональні обов’язки начальника групи централізованого господарського обслуговування:

 1. Здійснює керівництво роботою групи ЦГО та визначає посадові обв’язки їх працівників.
 2. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
 3. Відповідає за підготовку заявок на виділення навчальним закладам лімітів на електроенергію, газ, вугілля, дрова.
 4. Відповідає за роботу котелень і підготовку їх до роботи в опалювальний період.
 5. Погоджує з керівниками закладів загальної середньої та позашкільної освіти кошторисів та актів виконаних робіт.
 6. Готує і подає звітність про матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів району.
 7. Здійснює централізоване господарське обслуговування відділу освіти, закладів освіти району в межах своєї компетенції.
 8. Здійснює заходи по зміцненню навчальної, матеріально-технічної бази відділу освіти, закладів освіти в межах своєї компетенції.
 9. Бере участь у розробці річних та перспективних планів ремонтних робіт об’єктів та споруд закладів освіти, вивчає потребу закладів і розробляє плани забезпечення навчально-наочними посібниками, меблями, інвентарем, обладнанням, паливом, пальним, ремонтними і будівельними матеріалами, забезпечує їх доставку.
 10. Бере участь у контролі за експлуатацією: будівель, об’єктів, опалювальних систем, систем водопостачання, котелень, систем енергопостачання закладів освіти району.
 11. Бере участь у розробці заходів та організації роботи з підготовки закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.
 12. Готує проект наказів, матеріали з питань господарської діяльності відділу та закладів освіти району.
 13. Бере участь у контролі за технічним станом устаткування, установленого у закладах освіти (котельні, кухонне обладнання, верстати, механізми, інструменти).
 14. Бере участь у проведенні прийомки закладів освіти району перед початком нового навчального року.
 15. Постійно підвищує власний технічний рівень.
 16. Контролює дотримання норм і правил з охорони праці, пожежної та електробезпеки у відділі освіти, закладах освіти району.
 17. Виконує інші доручення.

Оліфіровська Тетяна Сергіївна

Функціональні обов’язки інженера з программного забезпечення комп'ютерів:

 1. Забезпечує працездатний стан комп’ютерної техніки, локальної обчислювальної мережі, операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення  (далі – ПЗ).
 2. Обслуговує комп’ютерну техніку, проводить діагностику і профілактику з метою виявлення і усунення можливих причин виходу техніки із ладу.
 3.  Проводить установку операційних систем, системного і прикладного ПЗ, яке використовується у виробничому процесі. Видаляє  все ПЗ, яке не бере участі у виробничому процесі, призводить до перекручування або знищення службової інформації.
 4. Здійснює адміністрування серверів, актуалізацію інформації на серверах і контроль за доступом працівників підприємства до даних, що зберігаються на серверах підприємства, у відповідності з їх повноваженнями.
 5. Визначає причини відмов в роботі технічних засобів, готує пропозиції по їх усуненню і попередженню.
 6. Забезпечує високу якість та надійність  обладнання, що використовується, підвищує ефективність роботи комп’ютерної техніки і оргтехніки.
 7. Бере участь у формуванні бюджету на оргтехніку відділу освіти, оформлює заявки на закупівлю необхідної оргтехніки, визначає необхідність закупівлі оргтехніки.
 8. Надає консультаційну начальнику відділу при замовленні оргтехніки, враховуючи навантаження на комп’ютерну техніку і доцільність.
 9. Забезпечує своєчасне інформування директора підприємства про зміни чи видалення даних і доступу до інформації на підприємстві.
 10. Веде моніторинг руху комп’ютерної техніки на підприємстві.
 11. Дає співробітникам необхідні вказівки, проводити консультаційну та роз’яснювальну роботу  з питань пов’язаних з роботою оргтехніки і програмного забезпечення.
 12. Забезпечує захист інформації і інформаційну безпеку на підприємстві відповідно до встановлених інструкцій і розпоряджень.
 13. Відповідає за інформаційне забезпечення та інформаційно-довідкову діяльність відділу.
 14. Виконує обов’язки уповноваженої особи тендерного комітету.
 15. Відповідає за роботу сайту відділу освіти.
 16. Здійснює інші обов’язки в межах своєї компетенції за дорученням начальника.

Токар Тетяна Іванівна

Функціональні обов’язки юриста відділу освіти райдержадміністрації:

 1. Здійснює роботу для забезпечення додержання законності в діяльності відділу освіти та захист його правових інтересів;
 2. Здійснює правову експертизу наказів, інструкцій, положень та інших документів відділу освіти, за необхідності візує їх, а також бере участь у їх підготовці;
 3. Здійснює підготовку юридичних довідок і висновків з питань діяльності відділу освіти;
 4. Представляє інтереси відділу освіти в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах усіх інстанцій;
 5. Надає юридичні послуги працівникам відділу освіти;
 6. Координує роботу відділу з питань комунікацій та звернень громадян;
 7. Визначає перелік необхідних документів для надання юридичних послуг;
 8. Здійснює надання юридичних послуг на своєму робочому місті;
 9. Здійснює моніторинг законодавства та повідомляє начальника та працівників відділу освіти про всі зміни в законодавстві, які стосуються їхньої діяльності;
 10. Є особою з п роведення процедури закупівель та складання, затвердження відповідних документів з питань публічн их закупівель;

 11. Виконує повноваження уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції;

 12. Здійснює інші обов’язки в межах своєї компетенції за дорученням начальника.