Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області

Ключові компетентності учнів початкових класів

Ключові компетентності учнів початкових класів

 • вміння вчитися;
 • загальнокультурна;
 • громадянська;
 • здоровязбережувальна;
 • компететності з ІКТ;
 • соціальна.
 • Вміння вчитися

 • Учень вміє вчитися, якщо він визначає сам або приймає мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює  свої результати.

 

 

 • Навчальна діяльність визріває в надрах ігрової і лише поступово стає провідною.

  Вміння вчитися

   

 • організовувати своє робоче місце;
 • орієнтуватися у часі та берегти його;
 • планувати свої дії;
 • доводити роботу до кінця.
 • Загальнокультурна компетентність

 • духовно – моральні основи життя людини.
 • особливості національної і загальнолюдської культури в побутовій і культурно – дозвіллєвій сфері.
 • культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ.
 • роль науки та релігії в житті, засвоєння наукової картини світу.
 •  

  Громадянська компетентність

 • усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ.
 • знання своїх прав і обовязків.
 • здатність екологічно мислити.
 • бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.
 • Здоровязбережувальна компетентність

 • уявлення і поняття про здоровя, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;
 • усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності;
 • взаємозвязок організму людини з природнім і соціальним оточенням;
 • удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;
 • дбайливе ставлення до свого здоровя:        здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.
 • Компететності з ІКТ

 • Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією.
 • Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел,  користуватися різноманітною довідковою літературою.
 • Соціальна компетентість

 • Проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві;
 • Продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі  та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими;
 • Конструктивне розвязання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за наслідки вчинків.

​​​​​​​

 •