Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області

Методичний кабінет

Завідувач районним методичним  кабінетом відділу

Приходько Ельвіра Степанівна

Функціональні обов’язки завідувача районним методичним кабінетом відділу освіти: 

 1. Організовує роботу районного методичного кабінету, здійснює загальне керівництво діяльністю його працівників, та визначає їх посадові обов’язки.
 2. Планує роботу РМК, визначає структуру методичної роботи в районі, напрями роботи шкільних методичних кабінетів.
 3. Здійснює керівництво курсовою перепідготовкою педпрацівників району.
 4. Відповідає та вивчає стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів, організацію позакласної роботи  та надає методичну допомогу вчителям математики, інформатики. Забезпечує виявлення, вивчення, поширення та впровадження в практику роботи вчителів досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду з цих предметів.
 5. Веде контроль за виконанням регіональних освітніх програм.
 6. Відповідає за організацію роботи по створенню картотеки передового педагогічного досвіду.
 7. Здійснює планування, проведення атестації педагогічних кадрів, ведення нагородних матеріалів на педпрацівників.
 8. Відповідає за організацію і проведення конкурсу “Учитель року”.
 9. Бере участь у підготовці й проведенні семінарів-практикумів, нарад директорів шкіл, їх заступників, завідувачів закладами дошкільної освіти, рад відділу освіти.
 10. Виконує інші доручення. 

Методисти

Скрип Валентина Володимирівна

Функціональні обов’язки методиста районного методичного кабінету відділу освіти:

 1. Вивчає роботу шкільних бібліотек, формує замовлення на видання підручників.
 2. Відповідає та вивчає стан викладання, рівень компетентностей здобувачів загальної середньої освіти, організацію позакласної та еколого-натуралістичної роботи, аналізує її та надає методичну допомогу вчителям хімії, біології, географії, основ здоров’я. Забезпечує виявлення, вивчення, поширення та впровадження в практичну роботу вчителів досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду з цих предметів. Підтримує безперервний професійний розвиток і поширення стандартів професійної діяльності.
 3. Відповідає за вчасне отримання кореспонденції.
 4. Бере участь у підготовці та проведенні семінарів-практикумів, нарад директорів шкіл та їх заступників, рад відділу освіти.
 5. Відповідає за роботу сайтів закладів освіти району І-ІІІ ступенів.
 6. Виконує інші доручення.

Андрела Лариса Василівна
 Функціональні обов’язки методиста районного методичного кабінету відділу освіти:
 1. Вивчає рівень навчальних досягнень здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти з української мови та літератури, зарубіжної літератури шляхом проведення моніторингів та розробляє відповідні рекомендації. Надає методичну допомогу педагогічним працівникам української мови й літератури, зарубіжної літератури з метою покращення освітнього процесу з цих дисциплін; розробляє методичні рекомендації.
 2. Бере участь у підготовці й проведенні семінарів-практикумів, нарад директорів та їх заступників, рад відділу освіти.
 3. Організовує підготовку та проведення Міжнародних та Всеукраїнських мовно-літературних конкурсів, аналізує їх результативність.
 4. Забезпечує виявлення, вивчення, поширення та впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій з цих дисциплін.
 5. Організовує проведення методичних заходів („круглих столів”, майстер-класів, педагогічних читань тощо) із метою підвищення фахово-методичного рівня молодих педагогічних працівників.
 6. Виконує інші доручення.

 Абель Інна Анатоліївна 

Функціональні обов’язки методиста районного методичного кабінету відділу освіти:

 1. Відповідає за організацію, проведення та готує звітність про державну підсумкову атестацію у загальноосвітніх школах І-ІІ та І-ІІІ ступенів.
 2. Готує та надає звіти за формою ЗНЗ - 1 та проводить здачу зведених звітів системи МОН комунальної форми власності за формами 76-РВК, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7, Д-8.
 3. Готує відповідну документацію для нагородження випускників-претендентів на отримання  свідоцтва про повну загальну середню освіту та свідоцтва про юазову освіту з відзнакою.
 4. Відповідає за організацію та проведення ЗНО учнів шкіл району.
 5. Відповідає за роботу державної інформаційної системи освіти (ДІСО).
 6. Готує і надає Звіт денного закладу загальної середньої освіти (форма № ЗНЗ-1).
 7. Здійснює контроль за оформленням та використанням документів про освіту.
 8. Відповідає за організацію та діяльність науково-дослідницької роботи у Свалявській філії Закарпатського територіального відділення МАН України.
 9.  Бере участь у підготовці й проведенні семінарів-практикумів, нарад директорів шкіл, їх заступників, рад відділу освіти.
 10. Виконує інші доручення.

Пилипанинець Оксана Гаврилівна

Функціональні обов’язки методиста районного методичного кабінету відділу освіти:

 1. Відповідає, аналізує, надає методичну допомогу заступникам директорів шкіл з виховної роботи, класним керівникам, педагогам-організаторам.
 2. Здійснює облік дітей з неблагонадійних сімей.
 3. Відповідає та вивчає стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з трудового навчання. Аналізує та надає методичну допомогу вчителям трудового навчання. Забезпечує виявлення, вивчення, поширення та впровадження в практику роботи вчителів досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду з цього  предмету.
 4. Забезпечує виявлення, вивчення, поширення та впровадження в практику роботи вчителів досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду класних керівників, педагогів-організаторів. Розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення стану виховної роботи (на основі аналізу результатів вивчення).
 5. Відповідає за організацію в навчальних закладах позакласної та позашкільної  роботи.
 6. Відповідає за організацію роботи загонів ЮІР, ДЮП.
 7. Забезпечує реалізацію програм в галузі освіти з питань розвитку нацменшин, учнівського самоврядування та волонтерського руху.
 8. Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.
 9. Організовує проведення акцій "Від сердця до сердця", "На зустріч мрії".
 10. Бере участь у підготовці і проведенні семінарів-практикумів, нарад директорів шкіл, їх заступників, рад відділу освіти.
 11. Виконує інші доручення.

 

Ладані Наталія Іванівна

Функціональні обов’язки методиста районного методичного кабінету відділу освіти:

 1. Відповідає та вивчає стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів, організацію позакласної роботи, аналізує її та надає методичну допомогу вчителям музичного, образотворчого мистецтва, історії,  правознавства. Забезпечує виявлення, вивчення, поширення та впровадження в практику роботи вчителів досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду з цих предметів.
 2. Відповідає за історико-краєзнавчу роботу в школах району, діяльність музеїв.
 3. Забезпечує організацію та проведення предметних олімпіад, готує звітність за їх наслідками.
 4. Бере участь у підготовці та проведенні семінарів-практикумів, нарад директорів шкіл, їх заступників, рад відділу освіти.
 5. Відповідає за реалізацію програми «Обдаровані діти».
 6. Виконує інші доручення. 

Власик Наталія Михайлівна

Функціональні обов’язки методиста районного методичного кабінету відділу освіти:

 1. Відповідає та вивчає стан викладання, якість знань, практичних умінь і навичок учнів, організацію позакласної роботи, аналізує її та надає методичну допомогу вчителям початкових класів, вихователям ГПД. Забезпечує виявлення, вивчення, поширення та впровадження в практичну роботу вчителів досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів та вихователів ГПД.
 2. Координує роботу закладів загальної середньої освіти району щодо впровадження Концепції Нової української школи у початкових класах.
 3. Відповідає за організацію та проведення предметних олімпіад та конкурсів у початкових класах.
 4. Бере участь у підготовці та проведенні семінарів-практикумів, тренінгів, онлайн-конференцій, вебінарів, майстер-класів, нарад директорів закладів загальної середньої освіти, їх заступників, рад відділу освіти.
 5. Вивчає та аналізує діяльність ЗЗСО І ступеня: Черниківська загальноосвітня школа І ступеня Свалявської районної ради Закарпатської області, Свалявська загальноосвітня школа І ступеня  №5 Свалявської районної ради Закарпатської області,  Свалявська загальноосвітня школа І ступеня  №6 Свалявської районної ради Закарпатської області, Плавянська загальноосвітня школа І ступеня Свалявської районної ради Закарпатської області, Маломартинківський навчально-виховний комплекс Свалявської районної ради Закарпатської області.
 6. Виконує інші доручення.

Степанюк Наталія Олександрівна

Функціональні обов’язки методиста районного методичного кабінету відділу освіти:

 1. Відповідає, аналізує, надає методичну допомогу керівникам та педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти.
 2. Організовує підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
 3. Координує роботу за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, умов оздоровлення, харчування та догляду дітей дошкільного віку.
 4. Здійснює організацію та проведення семінарів-практикумів, майстер-класів, тренінгів, онлайн-конференцій, вебінарів керівників та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
 5. Надає звіт про діяльність закладів дошкільної освіти за формою 85-К.
 6. Вивчає та аналізує діяльність ЗДО.
 7. Виконує інші доручення.

Островка Надія Василівна

Функціональні обов’язки методиста районного методичного кабінету відділу освіти:

 1. Організовує роботу по виявленню дітей з різними порушеннями усної та писемної мови, забезпечення своєчасного їх обстеження.
 2. Готує і подає для розгляду документи на здобувачів освіти з різними порушеннями мови, інтелекту, фізіологічних порушень для організації індивідуальної форми навчання та інклюзивного навчання.
 3. Організовує навчання асистентів-вчителів з питань дотримання єдиних вимог в роботі з дітьми, що знаходяться на інклюзивному навчанні.
 4. Здійснює облік дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей інших категорій, які потребують соціально-правового захисту.
 5. Координує роботу психологічної служби району, надає допомогу практичним психологам.
 6. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту.
 7. Здійснює керівництво за організацією в навчальних закладах району пожежної безпеки.
 8. Виконує інші доручення. 

 Бібліотекар

Коневич Оксана Юріївна

Функціональні обов’язки бібліотекаря районного методичного кабінету відділу освіти:

 1. Виконує роботи щодо забезпечення бібліотечних процесів: комплектування, оброблення бібліотечного фонду, організацію та використання каталогів та інших елементів довідково-бібліографічного апарату, облік, організацію та зберігання фондів, обслуговування читачів. Відповідає за формування бібліотечних фондів навчальної, довідкової, наукової, методичної, художньої літератури.
 2. Складає рекомендаційні переліки літератури, індивідуальне інформування абонентів щодо нової літератури.
 3. Відповідає за систематизацію картотек, медіатек, банків педагогічної інформації.
 4. Відповідає за підписку фахових та офіційних державних періодичних видань.
 5. Виконує інші доручення.

Секретар-друкарка

Продан Тетяна Іванівна
Функціональні обов’язки секретаря районного методичного кабінету відділу освіти:
 1. Приймає і передає телефонограми, записує прийняті повідомлення і доводить їх до відома завідуючого РМК.
 2. Здійснює роботу щодо підготовки нарад відділу освіти та РМК (збір необхідних матеріалів; повідомлення учасників про час, місце, повідомлення дня наради, їх реєстрацію).
 3. Передає і приймає інформацію щодо роботи відділу освіти та РМК.
 4. Друкує за вказівкою начальника відділу освіти та завідуючого РМК різні документи і матеріали.
 5. Веде діловодство, формує справи у відповідності до затвердженої номенклатури, забезпечує їх збереження і, у визначені строки, здає в архів.
 6. Приймає кореспонденцію, що надходить на ім’я начальника відділу освіти та завідуючого РМК, здійснює їх систематизацію і передає після її реєстрації за призначенням конкретним виконавцям для використання у процесі їх роботи, слідкує за термінами виконання доручень, взятих на контроль, відсилає кореспонденцію.
 7. Приймає особисті заяви працівників, документи на підпис начальнику відділу освіти та завідуючому РМК.
 8. Веде журнал реєстрації наказів з основної діяльності, відряджень, відпусток та журнал реєстрацівї звернень громадян по відділу освіти і зберігає її,  веде і зберігає книгу вхідної та вихідної документації.
 9. Виконує інші доручення.