Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області

Начальник відділу

Грабар Едіта Василівна

     Едіта Василівна Грабар народилася 13 жовтня 1973 року у місті Ужгород Закарпатської області. У 1990 році закінчила Свалявську середню школу №1, а в 1995 році – Ужгородський державний університет за спеціальністю «Англійська мова та література», кваліфікація – викладач англійської мови та літератури.
       Із 1995 по 2003 рік працювала вчителем англійської мови Свалявської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. Із 2003 по 2005 рік – викладач кафедри іноземних мов Свалявського навчально-консультативного центру Тернопільської академії народного господарства.
       У 2005 році Едіта Василівна обійняла посаду директора Свалявської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, яку очолювала упродовж п’яти років. Із 2010 по 2013 рік була заступником голови Свалявської райдержадміністрації.
      Із вересня 2013 року по теперішній час працює доцентом кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов Мукачівського державного університету. Із травня 2015 року – начальник відділу освіти Свалявської районної державної адміністрації.
    Варто зазначити, що із 2009 по 2014 рік Едіта Василівна була здобувачем Інституту педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У 2014 році їй присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».


Функціональні обов’язки начальника відділу освіти:

 1. Забезпечує організацію виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, наказів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації та інших органів виконавчої влади, рішень обласної та районної рад в частині делегованих повноважень, прийнятих у межах їх компетенції.
 2. Визначає основні напрямки політики в галузі освіти району.
 3. Здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
 4. Несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі.
 5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
 6. Затверджує структуру, штатний розпис відділу, посадові інструкції працівників відділу кошторис витрат на його утримання у межах ліміту.
 7. Визначає свої обов’язки і ступінь відповідальності головних спеціалістів відділу освіти, методистів районного методичного кабінету, централізованої бухгалтерії.
 8. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.
 9. Відповідно до Закону України «Про державну службу» здійснює повноваження керівника державної служби, призначає та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців.
 10. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 11. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
 12. Видає у межах компетентності відділу накази, контролює їх виконання.
 13. Контролює роботу з ведення діловодства у відділі освіти.
 14. Здійснює керівництво колегією відділу освіти, яку створює для колегіального вирішення найважливіших питань, що належать до компетенції відділу освіти, нарадою директорів шкіл.
 15. Розпоряджує коштами галузі в межах затвердженого головою райдержадміністрації  кошторису, для виконання покладених на відділ завдань.
 16. Затверджує перспективні плани розвитку освіти у районі, річні та місячні плани роботи відділу освіти.
 17. Здійснює у межах повноважень, передбачених законом, нагляд (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства.
 18. Надає на затвердження голові районної державної адміністрації пропозиції щодо мережі навчально-виховних закладів, зміцнення матеріально-технічної бази шкіл, дошкільних навчальних закладів, проект кошторису доходів та видатків.
 19. Несе відповідальність за комплектування закладів загальної середньої освіти педагогічними працівниками.
 20. Організовує перевірку готовності навчальних закладів до нового навчального року, затверджує акти перевірки.
 21. Забезпечує дотримання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, Кодексу Законів України про працю, здійснює моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників.
 22. Забезпечує контроль за нагородженням працівників освіти.
 23. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.
 24. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.
 25. Забезпечує ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу освіти.
 26. Розглядає і готує питання для розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації.
 27. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством.
 28. Представляє інтереси в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами, встановлює зв’язки з районними організаціями,  установами по наданню шефської, спонсорської допомоги закладам освіти. Затверджує структуру, штатний розпис відділу, посадові інструкції працівників відділу кошторис витрат на його утримання у межах ліміту.
 29. Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності відділу освіти.
 30. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.
 31. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі  інформації з обмеженим доступом.