Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області

Музейна справа. Історико-краєзнавчі музеї закладів освіти Свалявського району

Музейна справа.

Історико-краєзнавчі музеї закладів освіти

 Свалявського району

 

«У кожному музеї є частина тебе і  неважливо, що це: усвідомлення історії як науки, що має значення для тебе особисто (та, можливо, розуміння, що в школі треба було слухати уважніше) чи це просто експонат, який змусить твоє серце співати.  Це може бути глибока шана до історичного спадку, що пов’язаний з твоєю родиною або ж усвідомлення  зв’язку зі світом, який тебе оточує. Неважливо, що, неважливо де, але у кожному музеї ви обов’язково відшукаєте частину себе», – так висловився про музейну справу Тамсін Лавлесс, керівник відділу комунікацій та розвитку Національного Морського Музею Корнуолу, Великобританія.

Шкільний музей є однією з форм розвитку творчої самодіяльності і громадської активності учнів у процесі збирання, дослідження, обробки, оформлення і пропаганди матеріалів з історії, природи і суспільства, які мають виховну і науково-пізнавальну цінність. Мета і завдання музею — сприяти формуванню в учнів патріотизму, розширенню їхнього світогляду і вихованню пізнавальних інтересів і здібностей, розвитку суспільно-політичної активності, виробленню практичних навичок пошуково-дослідницької роботи, вдосконаленню навчально-виховного процесу. Він є базою для здійснення історико-краєзнавчого принципу у навчанні та вихованні школярів.

Нерідко шкільні музеї є організаційними центрами краєзнавчої та агітаційно-масової роботи серед населення. Вони тісно співпрацюють з громадськими організаціями, науковими установами та державними музеями і відіграють значну культурно-освітню і виховну роль.

Створення шкільних музеїв неможливе без активної пошуково-дослідницької роботи школярів у позаурочний час. В організації музею, крім юних краєзнавців, беруть участь учителі й батьки.

Найбільш поширені в школах комплексні краєзнавчі музеї широкого профілю, експозиції яких відображають історію, природу, економіку, населення та культуру краю. Широкий профіль музею дає можливість всебічно вивчити рідний край і залучити до краєзнавчої роботи більшість учнів і весь педагогічний колектив.

Шкільні краєзнавчі музеї працюють на громадських засадах, широко використовують актив учителів та учнів. В роботі музею, як і в його створенні, беруть участь педагогічний колектив школи, дитячі організації, батьківський комітет і шефи.

В основі організаційної структури і керівництва роботою музею лежить принцип самоврядування. Загальне керівництво ним здійснюють директор школи та педагог-організатор позакласної роботи, а безпосередньо завідує музеєм керівник, призначений директором з-поміж вчителів. Спрямовує роботу музею рада, яка обирається на загальних зборах його активу.

Робота шкільного музею тісно пов'язана з виконанням навчально-виховних завдань, з усією позаурочною виховною роботою.

Структура музею залежить від багатьох чинників і насамперед від його профілю та від кількості зібраного краєзнавчого матеріалу. Бажано, щоб кожний шкільний музей відображав типовий, характерний для свого краю матеріал. Музей — це експозиція натуральних, штучних, об'ємних і графічних експонатів. Його розміщують в одному з приміщень школи для обслуговування навчально-виховного процесу.

Експонати музею збирають і виготовляють в основному самі учні під керівництвом учителів. Так школярі здобувають необхідні для самостійної роботи знання і навички, оволодівають методами пошуково-дослідницької роботи.

Музей працює згідно із затвердженими його радою перспективними тематико-експозиційними та річним планами. Основою першого є шкільна програма, окремі питання якої відображені у відповідних темах музейної експозиції. У тимчасовій експозиції на допоміжних або додаткових стендах подані додаткові теми, присвячені актуальним питанням суспільного та економічного життя краю, проблемам світової політики.

Процес створення історико-краєзнавчого музею проходить такі послідовні етапи: розробка тематики і структури, складання тематичного і тематико-експозиційного планів, відбір краєзнавчих матеріалів, складання колекцій та ескізів, розміщення експонатів, оформлення експозиції. Розробляючи тематичну структуру музею, експозиційний матеріал згрупуваний по відділах: історичний, географічний, етнографічний, літературний, професійно-довідковий, а також «Вивчаємо рідний край», «Наша школа», «Минуле, сучасне і майбутнє».

Відділи музею складаються з різних розділів, експозиції яких представлені наочними матеріалами — експонатами. Останні становлять головне багатство музею.

Патріотичне виховання дітей на кращих зразках історії рідного народу, його досвіду, традицій, освіти й культури, вищих християнських ідеалів є сьогодні головним пріоритетом виховної роботи закладів загальної середньої освіти.

Шкільні музеї закладів освіти нашого району – це унікальні центри музейно-педагогічної, дослідницько-пошукової та історико-краєзнавчої роботи. Наші шкільні музеї – це не сховище старих речей, а простір для творчості, де відбувається діалог старої та нової епох.

В освітніх закладах району плідно працюють 8 музеїв, метою яких є виховання в учнівської молоді національно-громадянської позиції та дбайливого ставлення до історико-культурної спадщини краю.

Пропоную презентацію шкільних музеїв закладів освіти району:

  • історико-краєзнавчий  музей-кімната  Бойової слави, якому присвоєно звання «Зразковий музей» Голубинської ЗОШ І-ІІ ступенів, керівник Безик Ж.В.;  (слайд 1)
  • історичний музей  Свалявської  ЗОШ І-ІІ ступенів №4, керівник Кукуня Н.М.;  (слайд 5)
  • історико-краєзнавчий «Зразковий музей» Свалявської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (керівник Янцо М.М.);  (слайд 7)
  • історико-етнографічний музей Керецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник Матіко П.М.;  (слайд 13)
  • краєзнавчий музей Дусинської ЗОШ І-ІІІ ступенів керівник, Лало Н.І.; (слайд 15)
  • краєзнавчий музей «Бабусина хата» Сасівської ЗОШ І-ІІ ступенів, керівник Стасик М.В.;  (слайд 16)
  • етнографічний музей імені Ю. Гуци-Венеліна Тибавської ЗОШ І-ІІ ступенів, керівник Павлович Н.В.;  (слайд 18)
  • етнографічний музей Стройненської ЗОШ І-ІІ ступенів, керівник Прожегач О.П.,  (слайд 19)

Усі вони є яскравим доповненням до широкого презентування історії та культури рідного краю.

Музей – це установа, яка накопичує знання, що зберігаються для наступних поколінь. Музей – це осередок патріотичного виховання учнів. Музей – це матеріалізована пам’ять народу, а пам’ять – сила. Завдяки історичній пам’яті, людина стає особистістю, народ – державою.

 

Лариса АНДРЕЛА, Наталія  ЛАДАНІ, 

методисти відділу освіти Свалявської РДА

 

 « повернутися до списку новин