Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області

Ознайомлення учнів з правилами пожежної безпеки під час вивчення предмету «Основи здоров’я»

Ознайомлення учнів з правилами пожежної безпеки під час вивчення предмету «Основи здоров’я»

Забезпечення пожежної безпеки в організаціях, на підприємствах системи освіти України здійснюється згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні та Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів і установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359.
Головним завданням забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти є захист та рятування людей (дітей) від впливу небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується неконтрольоване горіння. У разі виникнення пожежі, дії працівників закладів, залучених до гасіння пожежі, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, передусім дітей, їх евакуацію та рятування.
Усі заклади та установи перед початком навчального року мають бути прийняті відповідними комісіями, до складу яких входять представники органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки.
У загальноосвітніх навчальних закладах можуть створюватися дружини юних рятувальників-пожежників.
Згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні у навчальних закладах повинно проводитися вивчення правил пожежної безпеки, а також навчання діям на випадок пожежі. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» навчання діям у надзвичайних ситуаціях дітей дошкільного віку, учнів та студентів покладається на Міністерство освіти і науки України (МОН).
Організація навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів здійснюється МОН згідно з затвердженими ним і погодженими з ДСНС України навчальними програмами з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, надання домедичної допомоги. 
У програмі курсу «Основи здоров’я 5-9 класи» (2017), розробленої на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №  462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.) зазначено, що метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація особистості учнів, формування в них національної самосвідомості, культури, світоглядних орієнтирів, навичок практичного використання досвіду, здобутого за допомогою читання, усвідомлення важливості читання як чинника власного становлення й соціалізації, екологічного мислення й поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.
Провідним чинником розвитку такої особистості є формування в учнів умінь застосовувати знання в реальних життєвих умовах, для розв’язку практичних завдань та  здатності визначати й обґрунтовувати власну життєву позицію.
Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу в навчальний процес загальноосвітньої школи, на основі ключових компетентностей як результату навчання.
Для реалізації означеної мети завданням предмету «Основи здоров’я» є формування відповідальності за здоров’я, добробут, безпеку, навколишнє середовище, стабільність у майбутньому та розвиток самозарадності учнів через особисту і культурну ідентифікацію, активну громадянську позицію, підприємливість, усвідомлення цінності життя крізь призму фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку.
5 клас. Тема 2. Безпека в побуті і навколишньому середовищі. Пожежна безпека. Причини виникнення та способи гасіння невеликих пожеж. Особливості гасіння електроприладів. Захист органів дихання під час пожежі.
Учень чи учениця називає: умови виникнення горіння; причини виникнення побутових пожеж. Він уміє: гасити невеликі пожежі, зокрема й спричинені електричним струмом;безпечно евакуюватися з оселі і приміщення школи; захищати органи дихання від отруйних газів; дотримується правил безпеки удома й надворі, при користуванні Інтернетом, відпочинку на природі. Демонструє здатність: відмовлятися від пропозицій гратися у небезпечних місцях, розпалювати багаття, псувати громадське майно; допомогти постраждалому при тепловому ударі; дотримується правил безпеки удома, надворі, під час відпочинку на природі.
6 клас . Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі. Безпека в побуті. Причини виникнення пожеж. Стадії розвитку пожежі. Пожежна охорона. Профілактика пожеж. План евакуації з будинку. Засоби пожежогасіння. Захист органів дихання в зоні пожежі. Дії в разі загоряння одягу.
Учень/учениця називає: небезпечні ситуації, які можуть виникнути в оселі; основні причини виникнення пожеж; переваги і недоліки різних типів вогнегасників; основні складові домашньої  аптечки та їх призначення. Розпізнає: негорючі, легкозаймисті речовини і матеріали; препарати побутової хімії за рівнем безпеки; стадії пожежі і типи вогнегасників; ознаки ураження електричним струмом, хімічних опіків, отруєння. Пояснює: зміст поняття «трикутник вогню»; необхідність надання першої допомоги. Наводить приклади ситуацій, в яких вогонь може бути особливо небезпечним. Уміє: користуватися газовою плитою, перекривати вентилі водогону, вимикати електрику на щитку; організовано евакуюватися з приміщення у разі пожежі; перевіряти пожежну безпеку своєї оселі; застосовувати належні засоби пожежогасіння при різних типах пожеж; захищати органи дихання, правильно діяти у разі загоряння одягу на людині; обирати відповідні алгоритми дій у разі сигналу цивільної оборони; складати стислі та інформативні повідомлення для рятувальників; викликати рятувальників і надавати їм посильну допомогу.
Адекватно оцінює свої можливості надавати першу допомогу потерпілим при ураженні електричним струмом, хімічних опіках, отруєннях, ДТП. Дотримується правил: користування газовими приладами, електроприладами, водогоном, тепловими мережами, засобами побутової хімії; пожежної безпеки.
7 клас. Тема. Побутова безпека. Безпека оселі. Правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії, газовими приладами та пічним опаленням. Пожежна безпека у громадських приміщеннях. Правила пожежної безпеки у школі. Оповіщення про пожежу. Первинні засоби пожежогасіння. Алгоритм дій під час пожежі в громадському приміщенні.
Учень/учениця називає: причини виникнення пожеж; види паливних газів; правила користування пічним опаленням; наводить приклади горючих речовин; ситуацій, в яких можна отруїтися чадним газом; засобів пожежогасіння. Розпізнає: знаки пожежної безпеки; оповіщення про пожежу. Уміє: користуватися побутовими газовими приладами; евакуюватися з громадського приміщення; користуватися засобами пожежогасіння. 
Практичні завдання, які є складовою діяльнісного компоненту: відпрацювання алгоритму дій під час пожежі в громадському приміщенні.
8 клас. Надзвичайні ситуації. Класифікація надзвичайних ситуацій. Основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях. Основні положення законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях. Визначення стану потерпілого. Перша допомога при надзвичайних ситуаціях. Алгоритм рятування людей під час пожежі.
Учень/учениця називає: ознаки надзвичайних ситуацій; види і рівні надзвичайних ситуацій; права і обов’язки людини при надзвичайних ситуаціях та в період ліквідації їх наслідків; наводить приклади: надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального походження. Розпізнає: ознаки надзвичайних ситуацій; ступені термічних опіків; ситуації, в яких треба надати першу допомогу. Уміє: оцінювати рівень ризику у надзвичайних ситуаціях; виконувати найпростіші рятувальні роботи; користуватися засобами індивідуального захисту і рятувальним спорядженням; визначати стан потерпілого; виконувати алгоритм рятування людей на пожежі та алгоритм надання першої допомоги потерпілому; дотримується правил: евакуації із небезпечної зони; особистої безпеки під час надання першої допомоги. Демонструє: особисту відповідальність за своє життя і здоров’я; співчуття, взаємодопомогу, готовність грамотно діяти у надзвичайних ситуаціях. 
Практичні завдання, які є складовою діяльнісного компоненту: опрацювання алгоритму дій при отриманні повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації; відпрацювання навичок рятування людей на пожежі, а також навичок надання першої допомоги потерпілому.
9 клас. Сучасний комплекс проблем безпеки. Безпека як потреба людини. Види і рівні загроз. Заходи безпеки. Взаємозв’язок особистої, національної і глобальної безпеки. Концепція національної безпеки України. Сфери національної безпеки. Глобальні загрози, породжені діяльністю людини та їх вплив на здоров’я. Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки, як складова формування здорового способу життя. Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку.
Учень/учениця називає: рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному, національному і глобальному рівнях; основні пріоритети і сфери національної безпеки України; сфери національної безпеки; глобальні загрози, породжені діяльністю людини. Пояснює: роль безпеки в ієрархії потреб; необхідність контролювати розвиток людства; зміст поняття «сталий розвиток» людства; значення принципу: «Мислити глобально, діяти локально». Розпізнає позитивні й негативні наслідки технічного прогресу. Уміє: оцінювати ризики для життя і здоров’я людини на індивідуальному і суспільному рівнях; визначати чинники впливу на рівень суспільної безпеки. Демонструє відповідальне ставлення до екологічних проблем своєї місцевості; обґрунтовує взаємозв’язок особистої, національної і глобальної безпеки.
Практичні завдання, які є складовою діяльнісного компоненту: відпрацювання навичок оцінювання ризику на особистому рівні; оцінювання екологічних небезпек за місцем проживання, що впливають на здоров’я громади.


Валентина Скрип,
методист райметодкабінету« повернутися до списку новин